miễn dịch cộng đồng' - các bài viết về miễn dịch cộng đồng', tin tức miễn dịch cộng đồng'

Chuyên gia nói gì về "thả nổi" để có miễn dịch cộng đồng với dịch Covid-19 ?

Y tưởng về thả nổi dịch Covid-19 để tạo miễn dịch cộng đồng. Về thực hành, không ai chọn cách làm này vì như vậy là “chấp nhận hy sinh”...

Theo dõi Pháp Luật Plus