Mễ Trì - các bài viết về Mễ Trì, tin tức Mễ Trì

Địa ốc 24h: Gần 200 hộ dân vướng quy hoạch treo, biến tướng công trình sai phép phường Thạnh Xuân?

Luật sư Vi Văn Diện cho rằng nếu quy hoạch không còn phù hợp cần phải điều chỉnh để đảm bảo sự khả thi của quy hoạch và quyền lợi của dân.

Theo dõi Pháp Luật Plus