Pháp Luật Plus - mê muội - các bài viết về mê muội, tin tức mê muội

mê muội - các bài viết về mê muội, tin tức mê muội

Đừng mê muội về căn số và nghi lễ trình Đồng mở Phủ

Nhiều người dân vì cả tin, mê muội hiểu sai ý nghĩa của việc hầu Thánh dẫn đến những biến tướng như “đồng đua, đồng đú”, “đồng tiền, đồng lừa”.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết