Mazda Vinh - các bài viết về Mazda Vinh, tin tức Mazda Vinh

Nghệ An: Khách hàng “tố” Mazda bỏ rơi quyền lợi

Mua xe chưa đầy một năm nhưng bị hỏng, Mazda kết luận gãy tay biên do ngập nước, còn khách hàng khẳng định chuyện này không xảy ra.

Theo dõi Pháp Luật Plus