máy trưởng - các bài viết về máy trưởng, tin tức máy trưởng

Đề xuất tăng cường truy xuất nguồn gốc thủy sản

Trung ương Hội Nghề cá Việt Nam vừa có Công văn gửi Chính phủ kiến nghị giải pháp phát triển khai thác hải sản và dịch vụ khai thác xa bờ.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1