Pháp Luật Plus - máy móc - các bài viết về máy móc, tin tức máy móc

máy móc - các bài viết về máy móc, tin tức máy móc

17 tổ chức được giám định máy móc, thiết bị đã qua sử dụng

Chỉ định thực hiện giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng theo Quyết định 18/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo dõi Pháp Luật Plus