Pháp Luật Plus - MAY MẶC - các bài viết về MAY MẶC, tin tức MAY MẶC

MAY MẶC - các bài viết về MAY MẶC, tin tức MAY MẶC

Doanh nghiệp may mặc vẫn có thể phá sản vì phụ thuộc vào Big C?

Đại diện doanh nghiệp may mặc cho rằng, vẫn có thể phá sản nếu Big C mở code (mã hàng) nhưng không đặt hàng, không có chương trình khuyến mãi.

Theo dõi Pháp Luật Plus