MAY MẶC - các bài viết về MAY MẶC, tin tức MAY MẶC

Làn sóng dịch chuyển vốn FDI vào dệt may: Chưa có đại dự án

Làn sóng dịch chuyển đầu tư vào ngành dệt may chưa xảy ra khi tổng cầu dệt may toàn cầu chưa tăng lên, diễn biến thị trường vẫn khó đoán định.

Theo dõi Pháp Luật Plus