Pháp Luật Plus - máy bay - các bài viết về máy bay, tin tức máy bay

máy bay - các bài viết về máy bay, tin tức máy bay

Pakistan mở lại hoàn toàn không phận

Pakistan ngày 16/7 đã mở lại hoàn toàn không phận, chấm dứt nhiều tháng hạn chế không phận vốn đã ảnh hưởng đến các tuyến đường hàng không quốc tế lớn.

Theo dõi Pháp Luật Plus