Pháp Luật Plus - mâu thuẫn - các bài viết về mâu thuẫn, tin tức mâu thuẫn

mâu thuẫn - các bài viết về mâu thuẫn, tin tức mâu thuẫn

Người giao hàng bị chủ nhà đâm tử vong sau chầu nhậu

Sau chầu nhậu, chủ nhà với người giao trái cây xảy ra mâu thuẫn, sau đó chủ nhà đã dùng dao đâm người giao trái cây tử vong.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1