Pháp Luật Plus - Mẫu Sơn - các bài viết về Mẫu Sơn, tin tức Mẫu Sơn

Mẫu Sơn - các bài viết về Mẫu Sơn, tin tức Mẫu Sơn

Nhiệt độ xuống mức âm, băng tuyết phủ trắng xóa đỉnh Mẫu Sơn

Có nhiều thời điểm, nhiệt độ tại đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) cao hơn 1.500 m đã xuống dưới 0 độ C, khiến nơi đây bị tuyết phủ trắng xóa.

Theo dõi Pháp Luật Plus