Mặt trận Tổ quốc - các bài viết về Mặt trận Tổ quốc, tin tức Mặt trận Tổ quốc

Quy định rõ phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc trong quy trình xây dựng, ban hành văn bản

Hiện nay, quy định phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể xã hội được thực hiện theo Quyết định số 217 của Bộ chính trị...

Theo dõi Pháp Luật Plus