Mặt trận Tổ quốc - các bài viết về Mặt trận Tổ quốc, tin tức Mặt trận Tổ quốc

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và 19 Tập đoàn, Tổng công ty quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung 67 tỷ đồng

Sáng 22/10, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và 19 Tập đoàn, TCT trực thuộc tổ chức Lễ phát động ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung.

Theo dõi Pháp Luật Plus