mặt trận - các bài viết về mặt trận, tin tức mặt trận

Những bài học kinh nghiệm từ Quân giải phóng miền Nam Việt Nam

Phối hợp với Tỉnh ủy Đồng Nai đã tổ chức Hội thảo khoa học cấp BQP “Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam-vai trò, ý nghĩa và bài học lịch sử”.

Theo dõi Pháp Luật Plus