Pháp Luật Plus - mất tiền công đức - các bài viết về mất tiền công đức, tin tức mất tiền công đức

mất tiền công đức - các bài viết về mất tiền công đức, tin tức mất tiền công đức

Lào Cai: Những khuất tất cần được làm rõ trong vụ "bốc hơi" hàng trăm triệu tiền công đức tại Đền Thượng

Liên quan đến số tiền công đức hơn 234 triệu đồng “bốc hơi” một cách kỳ lạ tại Đền Thượng, BQL di tích "đổ lỗi" cho người dân.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết