Pháp Luật Plus - MẤT MÁU - các bài viết về MẤT MÁU, tin tức MẤT MÁU

MẤT MÁU - các bài viết về MẤT MÁU, tin tức MẤT MÁU

Truyền hơn 6 lít máu cứu sống sản phụ trong tình huống “sinh tử”  

Tình huống “sinh tử”, hơn 6 lít đã được truyền để cứu sống sản phụ một cách kỳ diệu. Hiện sức khỏe sản phụ đã dần hồi phục.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1