Pháp Luật Plus - mất đất - các bài viết về mất đất, tin tức mất đất

mất đất - các bài viết về mất đất, tin tức mất đất

Điện Biên: Sau quyết định của Phó Chủ tịch UBND tỉnh, một hộ dân đang có đất bỗng dưng “mất trắng”?

Dù chỉ mua có 45m² đất nhưng một hộ dân bị nhận tới 66m², trong khi người bán thì không có tên trong danh sách được giao đất.

Theo dõi Pháp Luật Plus