mặt bằng - các bài viết về mặt bằng, tin tức mặt bằng

Gian nan giải tỏa mặt bằng sân bay Long Thành

Địa phương đã đo đạc và áp giá bồi thường. Tuy nhiên, việc đền bù diễn ra chậm chạp do không xác định chủ sở hữu để lập hồ sơ kiểm đếm.

Theo dõi Pháp Luật Plus