Pháp Luật Plus - mất 100 tỷ tiền cọc - các bài viết về mất 100 tỷ tiền cọc, tin tức mất 100 tỷ tiền cọc

mất 100 tỷ tiền cọc - các bài viết về mất 100 tỷ tiền cọc, tin tức mất 100 tỷ tiền cọc

Địa ốc 7AM: Bị xử phạt vì tự ý cho thuê đất của Nhà nước, tập trung xây dựng thay thế chung cư cũ

Bị xử phạt vì tự ý cho thuê đất của Nhà nước, tập trung xây dựng thay thế chung cư cũ... là những tin chính trong Địa ốc 7AM hôm nay.

Theo dõi Pháp Luật Plus