mạnh mẽ - các bài viết về mạnh mẽ, tin tức mạnh mẽ

Cải cách hành chính: Chuyển từ 'xây dựng thể chế sang “hoàn thiện thể chế'

“Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 và định hướng giai đoạn 2021-2030” do Ban Chỉ đạo cải Chính phủ tổ chức hôm qua (27/11), tại Hà Nội.

Theo dõi Pháp Luật Plus