Pháp Luật Plus - mang ma túy giấu tại nhà mẹ - các bài viết về mang ma túy giấu tại nhà mẹ, tin tức mang ma túy giấu tại nhà mẹ

mang ma túy giấu tại nhà mẹ - các bài viết về mang ma túy giấu tại nhà mẹ, tin tức mang ma túy giấu tại nhà mẹ

Con gái mua "vung tiền" mua ma túy rồi mang về giấu khắp nhà của mẹ

Mua được 70 triệu đồng ma túy, Hải mang “hàng” về chia nhỏ rồi giấu khắp nhà mẹ mình để tránh bị công an phát hiện.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1