Pháp Luật Plus - mang ma túy đi bán - các bài viết về mang ma túy đi bán, tin tức mang ma túy đi bán

mang ma túy đi bán - các bài viết về mang ma túy đi bán, tin tức mang ma túy đi bán

Mang ma túy đi bán, gặp phải 141 đối tượng quay đầu xe bỏ chạy

Đối tượng Nguyễn Trung Kiên đã thừa nhận chất bên trong túi ni-lông là ma túy đá. Đối tượng mang đi bán với giá 23.000.000 đồng.

Theo dõi Pháp Luật Plus