mạng lưới đường sắt - các bài viết về mạng lưới đường sắt, tin tức mạng lưới đường sắt

Từ 24/7, không bán vé đường sắt cho hành khách đi/đến ga Sài Gòn

VNR ra thông báo chỉ đạo việc vận tải đường sắt đi và đến ga Sài Gòn trong giai đoạn TP HCM thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1