MẦM NON - các bài viết về MẦM NON, tin tức MẦM NON

Giáo dục mầm non: Nguyên tắc lựa chọn đồ chơi, học liệu

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 47/2020/TT-BGDĐT quy định việc lựa chọn đồ chơi, học liệu được sử dụng trong các cơ sở giáo dục mầm non.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Chính sách phát triển giáo dục mầm non

Chính sách phát triển giáo dục mầm non

0
Chính phủ ban hành Nghị định số 105/2020/NĐ-CP quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non bao gồm: Chính sách đối với cơ sở giáo dục mầm non...