Mallorca River City - các bài viết về Mallorca River City, tin tức Mallorca River City

Chuyển đổi mô hình đô thị ven sông hợp xu thế phát triển hiện đại

Việc khơi thông dòng chảy sông Cổ Cò là rất cần thiết cả về kỹ thuật và phát triển kinh tế, văn hóa... hợp xu thế phát triển hiện đại.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1