Pháp Luật Plus - Mai Tiến Dũng - các bài viết về Mai Tiến Dũng, tin tức Mai Tiến Dũng

Mai Tiến Dũng - các bài viết về Mai Tiến Dũng, tin tức Mai Tiến Dũng

Đình trệ dự án, quy hoạch sử dụng đất vì vướng Luật Quy hoạch

Một nhà máy điện muốn đầu tư, một dự án không làm được vì không có trong quy hoạch. Tất cả vấn đề đều do chúng ta hết, từ chúng ta hết

Theo dõi Pháp Luật Plus