mai bộ - các bài viết về mai bộ, tin tức mai bộ

Liêm chính trong xây dựng pháp luật

ĐBQH Nguyễn Mai Bộ khẳng định, liêm chính trong ứng xử xã hội là việc tự tạo áp lực cho chính mình trong thực hiện các hành vi xã hội.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1