Pháp Luật Plus - ma túy tổng hợp - các bài viết về ma túy tổng hợp, tin tức ma túy tổng hợp

ma túy tổng hợp - các bài viết về ma túy tổng hợp, tin tức ma túy tổng hợp

Vận chuyển 5kg ma túy với tiền công 150 USD

Đối tượng mang theo 1 vali màu đen của chồng nhờ giao cho một người tại TP HCM với số tiền công là 150 USD.

Theo dõi Pháp Luật Plus