lưu bình nhưỡng - các bài viết về lưu bình nhưỡng, tin tức lưu bình nhưỡng

“Ngăn chặn mối nguy tham nhũng chính sách”

ĐBQH Vũ Thị Lưu Mai cho rằng, nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIV không có tham nhũng chính sách, nhưng phải ngăn chặn các mối nguy này trong tương lai.

Theo dõi Pháp Luật Plus