lương tối thiểu - các bài viết về lương tối thiểu, tin tức lương tối thiểu

Lương tối thiểu vùng năm 2021 liệu có thể tăng?

Dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng GDP vẫn tăng trưởng dương, năng suất lao động tăng 5,4%... Đây là cơ sở để xem xét điều chỉnh tiền lương tối thiểu.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1