Pháp Luật Plus - lượng tiêu thụ ô tô - các bài viết về lượng tiêu thụ ô tô, tin tức lượng tiêu thụ ô tô

lượng tiêu thụ ô tô - các bài viết về lượng tiêu thụ ô tô, tin tức lượng tiêu thụ ô tô

Thị trường ô tô Việt đã phục hồi ra sao khi giảm 50% lệ phí trước bạ?

Nhờ chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ, lượng tiêu thụ ô tô ở Việt Nam đã tăng đột biến trong giai đoạn cuối năm 2020.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1