Lương hưu - các bài viết về Lương hưu, tin tức Lương hưu

Điều chỉnh lương tháng đóng BHXH, lương hưu bị ảnh hưởng ra sao?

Đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) sẽ quyết định phần lớn lương hưu. Vậy, khi thay đổi mức đóng BHXH thì lương hưu của người lao động ảnh hưởng ra sao?

Theo dõi Pháp Luật Plus

Tính tỷ lệ hưởng lương hưu

Tính tỷ lệ hưởng lương hưu

0
Nghỉ hưu và có 20 năm tham gia đóng bảo hiểm xã hội, trong đó có 6 năm đóng BHXH tự nguyện. Tỷ lệ hưởng lương hưu là bao nhiêu %?