lương cơ sở tăng lên bao nhieu - các bài viết về lương cơ sở tăng lên bao nhieu, tin tức lương cơ sở tăng lên bao nhieu

Lương cơ sở tăng lên mốc 1,490 triệu đồng/tháng

Mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang từ ngày 1/7/2019.

Theo dõi Pháp Luật Plus