Pháp Luật Plus - lương cơ bản - các bài viết về lương cơ bản, tin tức lương cơ bản

lương cơ bản - các bài viết về lương cơ bản, tin tức lương cơ bản

Chốt mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2020 là 5,5%

Chiều 11/7, Hội đồng Tiền lương Quốc gia họp phiên thứ 2 để xác định mức tăng lương tối thiểu vùng (LTTV) năm 2020.

Theo dõi Pháp Luật Plus