lương cơ bản - các bài viết về lương cơ bản, tin tức lương cơ bản

Sau năm 2020, lương giáo viên sẽ tăng mạnh theo lộ trình

Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị quyết 27/NQ-TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang...

Theo dõi Pháp Luật Plus