Lục Ngạn - các bài viết về Lục Ngạn, tin tức Lục Ngạn

Bắc Giang: Hai F1 không khai báo y tế, tiếp xúc với hàng trăm người đã 2 lần âm tính với Covid-19

Lãnh đạo UBND huyện Lục Ngạn cho biết 2 trường hợp F1 không khai báo y tế tiếp xúc với hàng trăm người có 2 lần kết quả âm tính với Covid-19.

Theo dõi Pháp Luật Plus