Pháp Luật Plus - lực lượng vũ trang - các bài viết về lực lượng vũ trang, tin tức lực lượng vũ trang

lực lượng vũ trang - các bài viết về lực lượng vũ trang, tin tức lực lượng vũ trang

Lương cán bộ, công chức sẽ được tăng từ 1/7

Theo nghị định 38/2019 của CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang tăng từ 1.390.000 lên 1.490.000 đồng/tháng.

Theo dõi Pháp Luật Plus