Pháp Luật Plus - lực lượng tuần tra kiểm soát hỗn hợp 363 - các bài viết về lực lượng tuần tra kiểm soát hỗn hợp 363, tin tức lực lượng tuần tra kiểm soát hỗn hợp 363

lực lượng tuần tra kiểm soát hỗn hợp 363 - các bài viết về lực lượng tuần tra kiểm soát hỗn hợp 363, tin tức lực lượng tuần tra kiểm soát hỗn hợp 363

Lực lượng 363 trấn áp, ngăn ngừa tội phạm

Công an TP HCM khẳng định việc ra đời của lực lượng tuần tra kiểm soát hỗn hợp 363 đã phát huy hiệu quả, góp phần kéo giảm tội phạm...

Theo dõi Pháp Luật Plus