Pháp Luật Plus - lực lượng - các bài viết về lực lượng, tin tức lực lượng

lực lượng - các bài viết về lực lượng, tin tức lực lượng

Công an Hà Nội lập thêm 15 tổ cảnh sát 141

15 tổ cảnh sát đặc biệt 141 sẽ đặc trách tại 12 quận nội thành và 3 huyện trên địa bàn TP Hà Nội.

Theo dõi Pháp Luật Plus