Pháp Luật Plus - lực lượng đặc nhiệm - các bài viết về lực lượng đặc nhiệm, tin tức lực lượng đặc nhiệm

lực lượng đặc nhiệm - các bài viết về lực lượng đặc nhiệm, tin tức lực lượng đặc nhiệm

“Lực lượng đặc nhiệm” - Tổ công tác của Thủ tướng

Thông qua Tổ công tác, nhiều vấn đề tồn tại, bất cập chậm xử lý, đã được chỉ ra và được các bộ, cơ quan khắc phục, chấn chỉnh kịp thời.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết