lực lượng chức năng - các bài viết về lực lượng chức năng, tin tức lực lượng chức năng

Dùng giấy tờ giả “thông chốt” kiểm dịch - hậu họa khó lường

Nhiều cá nhân, tập thể tìm mọi cách để qua mặt cơ quan chức năng, sẵn sàng làm giả các giấy tờ, hồ sơ để có thể “thông chốt” kiểm dịch.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1