Pháp Luật Plus - Luật Thi hành án dân sự - các bài viết về Luật Thi hành án dân sự, tin tức Luật Thi hành án dân sự

Luật Thi hành án dân sự - các bài viết về Luật Thi hành án dân sự, tin tức Luật Thi hành án dân sự

Gặp nhiều khó khăn trong quá trình tạm dừng đăng ký, chuyển dịch, thay đổi hiện trạng tài sản để thi hành án

Tạm dừng việc đăng ký, chuyển dịch, thay đổi hiện trạng về tài sản là một trong ba biện pháp bảo đảm thi hành án dân sự.

Theo dõi Pháp Luật Plus