Pháp Luật Plus - Luật sư Trần Vũ hải - các bài viết về Luật sư Trần Vũ hải, tin tức Luật sư Trần Vũ hải

Luật sư Trần Vũ hải - các bài viết về Luật sư Trần Vũ hải, tin tức Luật sư Trần Vũ hải

Đề nghị truy tố vợ chồng luật sư Trần Vũ Hải

Công an tỉnh Khánh Hòa cho rằng vợ chồng luật sư Trần Vũ Hải đã giúp sức để người khác trốn thuế hơn 280 triệu đồng.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết