Luật sư - các bài viết về Luật sư, tin tức Luật sư

Quy định mới về khiếu nại và giải quyết khiếu nại

Chính phủ ban hành Nghị định số 124/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại...

Theo dõi Pháp Luật Plus