Pháp Luật Plus - Luật Phòng - các bài viết về Luật Phòng, tin tức Luật Phòng

Luật Phòng - các bài viết về Luật Phòng, tin tức Luật Phòng

INFOGRAPHICS - 5 Luật có hiệu lực từ 1/1/2022

Từ 1/1/2022, 5 luật chính thức có hiệu lực thi hành, trong đó nhiều luật có phạm vi điều chỉnh rộng, ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống người dân.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1