Pháp Luật Plus - luật pháp - các bài viết về luật pháp, tin tức luật pháp

luật pháp - các bài viết về luật pháp, tin tức luật pháp

Quản lý doanh nghiệp xã hội: Luật chưa theo kịp thực tiễn

“Không phải là góp phần, mà doanh nghiệp xã hội (DNXH) chính là sự phát triển bền vững. Thúc đẩy DNXH chính là thúc đẩy phát triển bền vững!”

Theo dõi Pháp Luật Plus

 Áp dụng pháp luật: Nghiêm và minh

Áp dụng pháp luật: Nghiêm và minh

0
Những cán bộ ở một phường tại TP Hồ Chí Minh bẻ khóa nhà dân khi chủ nhà đi vắng, bắt mấy con gà Đông Tảo mang đi “tiêu hủy”.