Pháp Luật Plus - Luật nuôi con nuôi 2010 - các bài viết về Luật nuôi con nuôi 2010, tin tức Luật nuôi con nuôi 2010

Luật nuôi con nuôi 2010 - các bài viết về Luật nuôi con nuôi 2010, tin tức Luật nuôi con nuôi 2010

Con nuôi chưa làm thủ tục nhận nuôi có được hưởng thừa kế?

Nếu có di chúc để tài sản cho con nuôi thì khi đó con nuôi thực tế vẫn có quyền thừa kế theo di chúc.

Theo dõi Pháp Luật Plus