luật nhân quả - các bài viết về luật nhân quả, tin tức luật nhân quả

Đời có vay có trả, luật nhân quả không bỏ sót một ai

Người xưa có câu “gieo nhân nào gặt quả ấy” hay “thiện có thiện báo, ác có ác báo”, kì thực đây là những quan niệm có cơ sở lí luận.

Theo dõi Pháp Luật Plus