Pháp Luật Plus - Luật Hòa - các bài viết về Luật Hòa, tin tức Luật Hòa

Luật Hòa - các bài viết về Luật Hòa, tin tức Luật Hòa

Luật hóa thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn

Đề nghị đưa thúc đẩy kinh tế toàn hoàn vào Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Quốc hội ban hành “Luật về thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn”…

Theo dõi Pháp Luật Plus