luật hình sự mới - các bài viết về luật hình sự mới, tin tức luật hình sự mới

Dự thảo luật biện pháp khẩn cấp tạm thời trước khi khởi kiện

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam bày tỏ rằng cách tiếp cận rất mở này của Dự thảo gây quan ngại đặc biệt bởi nguy cơ bị lạm dụng.

Theo dõi Pháp Luật Plus