Pháp Luật Plus - Luật Đất đai - các bài viết về Luật Đất đai, tin tức Luật Đất đai

Luật Đất đai - các bài viết về Luật Đất đai, tin tức Luật Đất đai

Điều chỉnh kịp thời khung giá đất, bảo đảm lợi ích cho người dân

Các quy định của pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai nói chung, đất đô thị nói riêng đã hoàn thiện, từng bước khắc phục tình trạng "xin-cho"...

Theo dõi Pháp Luật Plus