Luật Cư trú sửa đổi - các bài viết về Luật Cư trú sửa đổi, tin tức Luật Cư trú sửa đổi

Sổ hộ khẩu giấy sẽ hết giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022?

Dự kiến, Sổ hộ khẩu giấy vẫn có giá trị như giấy tờ xác nhận về cư trú theo quy định của Luật Cư trú cho đến hết ngày 31/12/2022.

Theo dõi Pháp Luật Plus