Pháp Luật Plus - Luật Biên phòng Việt Nam - các bài viết về Luật Biên phòng Việt Nam, tin tức Luật Biên phòng Việt Nam

Luật Biên phòng Việt Nam - các bài viết về Luật Biên phòng Việt Nam, tin tức Luật Biên phòng Việt Nam

Hải Phòng: Tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam

Ngày 9/6, UBND TP Hải Phòng tổ chức hội nghị tập huấn chuyên sâu, tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1